ANVÄNDARVILLKOR

Den här webbplatsen drivs av Berg Österdahl. Inom hela webbplatsen syftar termerna "vi," "oss" och "vår" på Berg Österdahl. Berg Österdahl erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna sida, till dig, användaren, villkorad av ditt godkännande av samtliga villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande användarvillkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policys som refereras här eller finns tillgängliga genom hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att få åtkomst till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner samtliga villkor och bestämmelser i detta avtal, får du inte få åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses utgöra ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ha publicerat eventuella ändringar utgör acceptans av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

**AVDELNING 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK**
Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar du att du är minst myndig enligt lagstiftningen i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig enligt lagstiftningen i din stat eller provins där du bor och har gett oss ditt medgivande att låta dina minderåriga beroende använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte, genom att använda tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. En överträdelse eller kränkning av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

**AVDELNING 2 - ALLMÄNNA VILLKOR**
Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänster till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan involvera (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation